Послуги

Підготовка

Це аналіз наукового матеріалу на його відповідність встановленим вимогам щодо структури, обсягу, коректності та повноти оформлення джерел літератури, відсоток унікальності та інше.

Публікація

Опублікувати свою статтю – це заявити про себе на весь світ, представити свою працю науковому співтовариству, це дуже почесно як для самого автора, так і для вузу та країни, які він представляє.

Для видань

Будь-яке наукове видання має на меті увійти у світові наукометричні бази даних, такі як Scopus і Web of Science. Це суттєво підвищує інтерес до журналу та його рейтингу у національному та світовому науковому середовищі.

Консультація у зручному
для Вас форматі

Наживо в офісі, по телефону, через email, у месенджері


    Блог