Підсумки ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

Підсумки ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТА МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»
17-25 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ, ХОРВАТІЯ – СЛОВЕНІЯ

З 17 по 25 вересня 2021р. Юридичний факультет Національного авіаційного університету спільно з PAR UNIVERSITY (CROATIA), JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIA), UNIVERSITY OF PRIMORSKA, FACULTY OF EDUCATION (SLOVENIJA), E-SCIENCE SPACE (ПОЛЬЩА), ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА) провели Міжнародне стажування та ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ» на території Хорватії.

Чи актуальні були доповіді?

Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викликає сумнівів, оскільки започатковані в державі соціально-економічні перетворення, правова, судова та адміністративна реформи мають базуватися на сучасних методологічних і теоретичних засадах надання освітніх послуг із врахуванням трансформаційних змін в період постковідного світу.

У роботі конференції взяли участь представники закладів освіти України, Хорватії, Словенії, Польщі, Болгарії, а також місцевої влади, зокрема мер міста  Mošćenička Draga, Riccardo Staraj, Croatia.

Події

З привітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні, від імені ректора JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIA), виступив проректор з Міжнародних зв’язків  Valter Boljunčić, який зазначив, що взаємодія освіти і науки є комплексним процесом, в якому університети традиційно відіграють провідну роль. При цьому освітній процес і проведення наукових досліджень взаємопов’язані та забезпечують єдність засвоєння і передачі знань. Одним з головних принципів створення європейського освітнього простору є освіта, яка заснована на наукових дослідженнях. Обрана тематика науково-практичної конференції є гарною можливістю наукового диспуту для молодих вчених, під час проведення якого, доцільно обговорити проблеми правотворення в сучасному світі, розробити науково та юридично обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення системи дистанційного навчання.

До учасників конференції із словами вітання звернулась декан Юридичного факультету, Ірина Сопілко, яка зокрема зазначила, що на сьогодні надзвичайно важливо усвідомити необхідність кардинальних перетворень не тільки у суспільному чи економічному просторі, а передусім й в сфері єдиного освітнього простору з Європою (програма стажування https://internships.com.ua/program/ ).

 

Привітання учасникам конференції були висвітлені від:

JURKI LEPIČNIK VODOPIVEC, prof.dr.sc., Kopar na Pedagoški fakultet  prodekanici, Slovenia (online)

MARKO PERIC, Vice Dean for International Affairs, the Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka (UNIRI), Croatia

LINDA JURAKOVIĆ, Dr.doc. sc., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Croatia

OLEH YAROSHENKO, Doctor of Law, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vice-Rector for Educational and Methodological Work, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

TETIANA YAROSHENKO, PhD, History, Associate Professor, Vice President for Research and IT (National University of Kyiv-Mohyla Academy), Ukraine

BADRI GECHBAIA, Doctor of Economics, Batumi Shota Rustaveli State University, Associate Professor, Head of the Research Center of Batumi Navigation Teaching University, Batumi, Georgia (online)

VIKTORIIA SYDORENKO, Doctor of Education, The Director, The Bila Tserkva Institute of Continuing Professional Education, Ukraine

JOANNA OSIEJEWICZ, International Legal Communication Research Center, PhD with habilitation (Law), PhD (Applied Linguistics), University of Warsaw, Vice-Rector’s Proxy for International Cooperation at the University of Warsaw, Poland  (online)

ALEVTINA BAHCHEVAN, Association of International Training and Internship, Bulgaria,  (online)

MARYNA DEI, Ph.D. in Law; Associate Professor (National Aviation University, Center for Strategic Innovation and Progressive Development), Ukraine

Міжнародна конференція і стажування відбулися на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції опубліковано Міжнародну рецензовану колективну монографію «SINGLE EDUCATIONAL SPACE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION» (видання Польща, наявність ISBN) https://internships.com.ua/opublikovana-monographiya/

Залишити запит щоб буди в курсі нових подій

Зареєструйтесь сьогодні, щоб ви завжди були з нами у майбутньому

Поділитись