INNOVATIONS IN SCIENCE: THE CHALLENGES OF OUR TIME

INNOVATIONS IN SCIENCE: THE CHALLENGES OF OUR TIME

Науковцям, викладачам, студентам та аспірантам!

Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Болгарія)

PAR UNIVERSITY (CROATIA)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО (УКРАІНА)

E-SCIENCE SPACE (ПОЛЬЩА)

ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА)

INTERNATIONAL EDUCATIONAL CORPORATION (KAZAKHSTAN)

запрошує взяти участь у написанні міждисциплінарної колективної монографії

 «INNOVATIONS IN SCIENCE: THE CHALLENGES OF OUR TIME»

 за такими напрямами:

 •  Право і юридичні науки
 • Економіка
 • Публічне управління і адміністрування
 • Національна безпека. Інформаційна безпека
 • Техніка, технологія, інженерія
 • Філософія, політологія, соціологія
 • Екологія та природничі науки
 • Педагогічні та психологічні науки
 • Культура, мистецтво
 • Соціальні комунікації
 • Медицина. Охорона здоров’я. Соціальна робота

 

Заявки та рукописи приймаються до 20 квітня 2023 року  

за адресою: nauka.conference@gmail.com.

Монографії буде надано універсальний ідентифікаційний міжнародний стандартний номер книги ISBN Польщі.

Всі матеріали монографій будуть:

 • рецензовані фаховими редакційними колегіями;
 • мати ідентифікатор цифрового об’єкту DOI;
 • внесені до наукової мережі ResearchGate, яка має понад 1,5 млн користувачів з 192 країн світу;
 • проіндексовані в науково-метричних базах Google Scholar, CrossRef тощо;
 • мати постійне зберігання у відкритому доступі;
 • розміщені на сайті ESCIENCE SPACE та сайтах партнерів проекту.

Автори забезпечуються підготовленим до друку оригінал-макетом монографії. За бажанням автори можуть замовити друкований варіант видання.

Ви маєте унікальну можливість долучитися і стати співавторами колективних монографій разом з провідними фахівцями різних наукових напрямів України і світу!

Також звертаємо увагу на те, що крім участі у написанні колективної монографії за відповідною тематикою, є можливість опублікувати окремо одноосібну працю або результати досліджень авторського колективу. У випадку персонального замовлення монографії, вона буде розміщена на відповідних сайтах протягом 10 днів з моменту її прийняття редакцією до публікації.

Для замовлення друкованого варіанту монографії просимо звертатись до редакції за адресою:

nauka.conference@gmail.com або centersipd@gmail.com

Монографія буде видана європейським видавництвом(Польща) з присвоєнням їй номера ISBN, а також передбачена обов’язкова розсилка її примірників, що дасть можливість авторам взяти участь в колективній науковій праці, опублікованій в країні Європейського Союзу.

Відповідно до пункту  38. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  з 20.06.2021 року до досягнень у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років, у тому числі відноситься  наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора).

Прийом статей для публікації в монографії триває 20 квітня 2022 року.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА ПУБЛІКАЦІЇ

 • Авторська довідка, на кожного співавтора: Прізвище та ім’я (латинецею);  місце роботи (англ); е-mail; ORCID (кількість співавторів – не більше трьох).
 • Матеріали монографії повинні містити елементи наукової новизни (власні дослідження автора), мати теоретичну, методичну, методологічну і/або практичну цінність.
 • обсяг 15-25 сторінок;
 • формат паперу: А4 – 210х297 мм.
 • поля з усіх боків – по 20 мм.;
 • шрифт – Times New Roman; розмір шрифту (кегль) – 12 pt.; міжрядковий інтервал – полуторний
 • вирівнювання тексту – за шириною, переноси слів не допускаються, між словами допускається лише один інтервал, табуляцію не використовувати
 • відступ першого рядка (абзац) – 10 мм.
 • скорочення слів, окрім загальновідомих (н-д, міри величин) не допускаються
 • кожну ілюстрацію до роботи слід робити чорно-білу
 • схеми, графіки, діаграми, формули и таблиці повинні бути створені безпосередньо у текстовому редакторі та вміщені суто в параметри зазначених вище розмірів сторінок
 • внутрішньо текстові посилання публікуються в збірнику, але не розміщуються на сайті;
 • мова: англійська.

References оформлюється за стилем АРА мовою оригіналу.

Для зручності рекомендуємо користуватися он-лайн програмою http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-website 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр., Ivanenko_Tezy)

Автори колективної монографії зберігають виключні авторські права на передані організаторам для підготовки колективної монографії матеріали.

Вартість участі:

для учасників з України публікація електронної версії колективної монографії – 2000 грн.публікація друкованої версії колективної монографії – 2500 грн.для учасників з закордону публікація електронної версії колективної монографії – 70 европублікація друкованої версії колективної монографії – 100 евро

Поділитись