Про компанію

 – консалтингова компанія в сфері публікаційної діяльності. Компанія об’єднує висококваліфікованих фахівців, що працюють на засадах додержання принципів академічної доброчесності, міжнародних та європейських стандартів якості щодо супроводження публікаційної активності науковців. Співпраця із європейськими закладами освіти, фахівцями світового рівня, а також використання сучасного та гнучкого підходу в управлінні проектами надає нам можливість реалізовувати надскладні публікаційні завдання та повністю задовольняти вимоги наукової спільноти щодо отримання якісного наукового консалтингу у сфері наукометріі. 

Цінності

Однією із основних цінностей
E-SCIENCE.SPACE є бездоганна ділова репутація, що підтверджується укладеними меморандумами про співпрацю з провідними закладами освіти та установами, а також рекомендаціями фахівців зі світовим ім`ям.

Європейська реєстрація 
E-SCIENCE.SPACE відкриває широкі можливості щодо налагодження комунікації із відомими науковими виданнями світу, науковими установами та організаціями. Завдяки цьому поглиблюється наукова співпраця між науковцями різних країн світу, а також досягається безперервний обмін науковим досвідом, думками, винаходами, тощо.
 
E-science.space флагман публікаційного консалтингу
Дей Герасим, CEO
0
+
0
+
0
+
0
+

НАШІ ПЕРЕВАГИ ТА ГАРАНТІЇ:

Європейська реєстрація компанії

Офіційний договір
з автором​

Гарантія
конфіденційності​

Відкритість
та прозорість

Відслідковування публікаційного процесу в особистому кабінеті​

Додержання принципу
академічної
доброчесності​

Захист
авторських
прав​

Гарантія унікальності
та достовірності
даних​

Наші партнери

Компанії та заклади освіти з якими співпрацює консалтинг E-SCIENCE.SPACE

Учасники дослідницького співтовариства довіряють нам супроводжувати їх публікаційний процес, тому що:

Відносини між E-SCIENCE.SPACE та учасниками дослідницького співтовариства регулюються європейським законодавством, міжнародними стандартами якості, що знаходять своє відображення у двосторонньому договорі, який повністю убезпечує автора та його права.

В E-science.space працюють фахівці, які є експертами у сфері наукометрії, які постійно підвищують свою кваліфікацію та беруть участь у міжнародних стажуваннях, наукових конференціях, професійних курсах та тренінгах

Компанія E-SCIENCE.SPACE може вирішити задачу будь-якої складності щодо публікації наукової статі у високорейтингових журналах 1 та 2 квартилів, які входять до престижних наукометричних баз даних, таких як Scopus/Web of Science

E-SCIENCE.SPACE співпрацює з авторами та іншими учасниками дослідницького співтовариства, задля генерації ідей, поширення наукової інформації, спілкування та  забезпечення доступу до наукових знань, що допомагають вирішити найбільші проблеми у світі.

Політика компанії ґрунтується на особистому виконанні взятих на себе зобов’язань за угодами, укладеними з кожним учасником дослідницького співтовариства. Відповідна концепція гарантує нашим замовникам впевненість у професійній компетенції фахівців
E-SCIENCE.SPACE, що забезпечує захищеність від недобросовісних посередників.